หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ต.ค. 2564 ]ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. (นมจืดชนิดกล่อง) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ต.ค. 2564 ]ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. (นมจืดชนิดกล่อง) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ต.ค. 2564 ]ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. (นมจืดชนิดกล่อง) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ต.ค. 2564 ]โครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ลบ 04102 จากสายแยกทางหลวง 2089 ถึงสายสามแยกบ่อน้ำเดือด บ้านหนองอีอุ่น หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำสุด กว้าง 6 เมตร ยาว 3,150 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ 22,050 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี [ 5 ต.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หรือรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ฯลฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ต.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่นสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หรือรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ฯลฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2564 ]ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. (นมจืดชนิดกล่อง) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2564 ]ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. (นมจืดชนิดกล่อง) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2564 ]ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. (นมจืดชนิดกล่อง) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6