หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธี Overlay Concrete หมู่ที่ ๒ ถนนสายสมิงดงษ์ ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารและเครื่องดื่ม ตามโครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2564 ]ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. (ชนิดกล่อง) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2564 ]ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. (ชนิดกล่อง) ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตามโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2564 ]ซื้อโครงการจัดซื้อสีทาเครื่องเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2564 ]จ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนด้วยลูกรังภายในตำบลหมู่ที่ ๔, ๕ และหมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2564 ]จ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนด้วยลูกรังภายในตำบลหมู่ที่ ๔, ๕ และหมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มิ.ย. 2564 ]จ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนด้วยลูกรังภายในตำบลหมู่ที่ ๔, ๕ และหมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มิ.ย. 2564 ]

  (1)     2