หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด
" พัฒนาระบบบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม
น้อมนำพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง "

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด
นายวิสูตร บุญเปลี่ยน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด
ศาสนสถานรวมจิตใจของชาวตำบลน้ำสุด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำสุด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพน้ำสุด
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.น้ำสุด จ.ลพบุรี ค่ะ
 
 
 
 


นายสมควร เพ็ชรอินทร์
ประธานสภา
 


นายวิสูตร อภิรักษ์
รองประธานสภา


นายสุรเชษฐ พลพืช
เลขานุการสภา
 
 


นายสมหมาย บุ่งแก้ว
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1


นายวิทยา วงษ์สนิท
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1


นางสาวรัตติกาล กองโฉม
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2


นายบัวทอง สิทธิปัญญา
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2


นายสำรวย พิมพา
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3


นางอำนวย เกตุกานดา
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4


นางต๋ำ เมืองเกิด
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4


นายดิเรก ดีเหลือ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5


นายบุญเลิศ บุญเปี่ยม
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5


นายธาตรี บุญนาที
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6


นายสมจิตร วงษ์นายะ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6


นายบรรพต สุขแจ่ม
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 30 ม.ค. 2558