หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด
" พัฒนาระบบบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม
น้อมนำพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง "

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด
นายวิสูตร บุญเปลี่ยน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด
ศาสนสถานรวมจิตใจของชาวตำบลน้ำสุด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำสุด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพน้ำสุด
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.น้ำสุด จ.ลพบุรี ค่ะ
ข่าวสาร
 
 
 

 
การรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุดร่วมกับโรงพยาบาลพัฒนานิคม, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำสุด, คณะกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลน้ำสุด บริการให้ความช่วยเหลือสำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดน้ำสุด พร้อมออกบริการเยี่ยมบ้าน ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิง ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ส.ค. 2564 เวลา 09.02 น. โดย คุณ ชลดา หงษ์สะต้น

ผู้เข้าชม 172 ท่าน

 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 30 ม.ค. 2558