หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด
" พัฒนาระบบบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม
น้อมนำพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง "

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด
....................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด
ศาสนสถานรวมจิตใจของชาวตำบลน้ำสุด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำสุด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพน้ำสุด
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.น้ำสุด จ.ลพบุรี ค่ะ
ข่าวสาร
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธี Overlay Concrete หมู่ที่ 2 ถนนสายสมิงดงษ์ ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  16 ก.ค. 2564 82
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจ้าง  29 มิ.ย. 2564 58
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนด้วยลูกรังภายในตำบลหมู่ที่ 4, 5 และหมู่ที่ 6 ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  25 มิ.ย. 2564 52
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนด้วยลูกรังภายในตำบลหมู่ที่ 4, 5 และหมู่่ที่ 6 ตำบลนำ้สุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  22 มิ.ย. 2564 49
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจ้างโครงการขยายเขตท่อเมนประปาหมู่ที่ 1, 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  23 เม.ย. 2564 120
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรคอนกรีตและวางท่อระบายน้ำ คสล. แทนของเก่าที่ชำรุดหมู่ที่ 8 บ้านหนองมะดัน ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม  23 เม.ย. 2564 121
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขยายเขตท่อเมนประปาหมู่ที่ 1, 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  22 เม.ย. 2564 113
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรคอนกรีตและวางท่อระบายน้ำ คสล.แทนของเก่าที่ชำรุดหมู่ที่ 8 บ้านหนองมะดัน ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  22 เม.ย. 2564 123
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดจ้างโครงการขยายเขตท่อเมนประปาหมู่ที่ 1, 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  19 เม.ย. 2564 109
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรคอนกรีตและวางท่อระบายน้ำ คสล. แทนของเก่าที่ชำรุด หมู่ที่ 8 บ้านหนองมะดัน ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  19 เม.ย. 2564 110
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 24
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 30 ม.ค. 2558