หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด
" พัฒนาระบบบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม
น้อมนำพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง "

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด
นายวิสูตร บุญเปลี่ยน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด
ศาสนสถานรวมจิตใจของชาวตำบลน้ำสุด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำสุด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพน้ำสุด
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.น้ำสุด จ.ลพบุรี ค่ะ
ข่าวสาร
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๒ คสล. เดิมไปทางบ้านนางอุ่นทวง โพธิ์ระหงส์ ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  28 พ.ค. 2563 128
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจาก คสล. เดิมไปทางบ้านนายสมยศ โพธิ์จร หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  28 พ.ค. 2563 115
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๙ บริเวณบ้านนายภาษี จันทร์บุญ ไปบ้านนายสมโภชน์ เขียวไสว ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  28 พ.ค. 2563 148
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายแสงอรุณ เสืองามเอี่ยม หมู่ที่ ๙ บ้านช่องแค ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  28 พ.ค. 2563 126
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการขยายเขตประปาหมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  28 พ.ค. 2563 124
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาที่อุดตันและขยายเขตประปาหมู่ที่ ๓ บ้านบ่อน้ำเดือด ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  28 พ.ค. 2563 121
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ ๒ บ้านหนองอีอุ่น ตำบลนำ้สุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  28 พ.ค. 2563 126
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในหมู่ที่ ๓,๗และหมู่ที่ ๘ ตำบลนำ้สุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  28 พ.ค. 2563 125
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการซ่อมแซมปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพยุรี  28 พ.ค. 2563 118
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการขยายเขตประปาหมู่ที่ ๕ บ้านไทรงาม ตำบลนำ้สุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  28 พ.ค. 2563 127
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 22
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 30 ม.ค. 2558