หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด
" พัฒนาระบบบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม
น้อมนำพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง "

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด
นายวิสูตร บุญเปลี่ยน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด
ศาสนสถานรวมจิตใจของชาวตำบลน้ำสุด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำสุด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพน้ำสุด
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.น้ำสุด จ.ลพบุรี ค่ะ
 
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศใช้บ้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 [ 8 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 84  
 
ข้อบัญญัตจิงบประมาณราจ่ายประจำปี 2562 [ 8 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 113  
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2560 [ 11 ต.ค. 2559 ]  อ่าน : 90  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 11 ต.ค. 2559 ]  อ่าน : 114  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 12 ต.ค. 2558 ]  อ่าน : 118  
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2559 [ 12 ต.ค. 2558 ]  อ่าน : 89  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 30 ม.ค. 2558