หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด
" พัฒนาระบบบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม
น้อมนำพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง "

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด
นายวิสูตร บุญเปลี่ยน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด
ศาสนสถานรวมจิตใจของชาวตำบลน้ำสุด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำสุด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพน้ำสุด
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.น้ำสุด จ.ลพบุรี ค่ะ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 20 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 28  
 
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 20 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 24  
 
การรับชำระภาษีป้าย [ 20 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 27  
 
การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 20 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 27  
 
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 20 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 29  
 
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 20 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 27  
 
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียน [ 20 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 30  
 
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ. 2499 [ 20 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 24  
 
การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 [ 20 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 27  
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 30 ม.ค. 2558