หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.น้ำสุด จ.ลพบุรี ค่ะ
 
 
 
 
 
  สถานที่ติดต่อ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด
    เลขที่ 143 หมู่ 4 ตำบลน้ำสุด อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี 15140
    โทรศัพท์ : 036-704-224-5
    โทรสาร : 036-704-224-5
 
แบบฟอร์มเบี้ยยังชีพ พิการ
เอกสารแนบเพิ่มเติม
แบบฟอร์มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เอกสารแนบเพิ่มเติม
แบบยื่นร้องเรียนร้องทุกข์
การแจ้งเกิด
การแจ้งตาย
การแจ้งย้ายที่อยู่
การทำบัตรประชาชน
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนบ้าน
การขอตรวจค้น และรับรองสำเนาทะเบียนบ้าน
การเพิ่มชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน
การขอเลขหมายประจำบ้าน
การขอตรวจหลักฐานหรือคัดสำเนารายการเกี่ยวกับคดีความ
การรื้อถอนบ้าน
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 30 ม.ค. 2558