หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด
" พัฒนาระบบบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม
น้อมนำพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง "

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด
....................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด
ศาสนสถานรวมจิตใจของชาวตำบลน้ำสุด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำสุด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพน้ำสุด
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
1
2
3
4
5
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.น้ำสุด จ.ลพบุรี ค่ะ
หัวหน้าส่วนราชการ
 
 
 
 


นายสุรเชษฐ พลพืช
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด
โทร : 097-2399159
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


น.ส.ศศิธร ดีกระโทก
นักวิชาการเงินและบัญชี
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 094-4924691


-ว่าง-
ผู้อำนวยการช่าง
โทร : -


-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : -
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 30 ม.ค. 2558