หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด
" พัฒนาระบบบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม
น้อมนำพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง "

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด
นายวิสูตร บุญเปลี่ยน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด
ศาสนสถานรวมจิตใจของชาวตำบลน้ำสุด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำสุด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพน้ำสุด
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำสุด
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
1
2
3
4
5

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.น้ำสุด จ.ลพบุรี ค่ะ
 
 
 
  


นายสุรเชษฐ พลพืช
ปลัด อบต.
 
สำนักงานปลัด
 


-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางสาวชลดา หงษ์สะต้น
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสุพัชชา อินทรชิต
นักพัฒนาชุมชน


-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายพีรพล ภู่ชัย
พนักงานขับรถยนต์


นายอริยวรรต รักษาเจริญ
คนงานทั่วไป
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 30 ม.ค. 2558